Kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie?

Alicja Kamińska
kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie

W dwóch przypadkach:

  • Gdy sąd kościelny stwierdzi nieważność poprzedniego małżeństwa (można się o to ubiegać, jeśli istnieją odpowiednie przesłanki).
  • Gdy poprzedni ślub był tylko cywilny, a para uzyska zgodę biskupa na zaślubiny w Kościele.

Wchodząc w związek małżeński zakłada się, że potrwa on już do końca życia. Tego zresztą dotyczy między innymi małżeńska przysięga. Jednak w rzeczywistości związki ulegają zmianie, następują kryzysy, a drogi małżonków z różnych przyczyn się rozchodzą. Po rozstaniu często pada pytanie: kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie? Czy w ogóle jest to możliwe? A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ślub cywilny po rozwodzie? Wszystkie informacje na ten temat umieściliśmy w naszym artykule. 

Kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie?

Zastanawiasz się, kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Dlaczego? Kościół katolicki, udzielający sakramentu ślubu, nie uznaje rozwodów. Pomimo tego, że w świetle prawa dochodzi do rozwiązania małżeństwa, w obliczu Kościoła wciąż ważny jest święty węzeł małżeński. W związku z tym kolejny ślub kościelny nie jest możliwy.

Jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem kanonicznym, jest unieważnienie ślubu kościelnego (ściśle mówiąc: stwierdzenie nieważności małżeństwa). Jednak nie w każdym przypadku jest to możliwe. Przede wszystkim muszą istnieć ku temu konkretne przesłanki. Jeśli natomiast chodzi o osoby, które nie mają za sobą ślubu kościelnego, a jedynie cywilny i rozwód, kościelna ceremonia w takiej sytuacji może odbyć się tylko za zgodą biskupa. 

Sprawdź!
Różnica wieku w związku – czy pesel ma wpływ na szczęśliwy związek?
Najczęstsze przyczyny nieważności małżeństwa:
1. Nałogi uniemożliwiające życie małżeńskie
2. Ukryte w chwili zaślubin choroby psychiczne
3. Małżeństwo zawarte pod przymusem lub groźbą
4. Symulacja zgody, tj. złożenie przysięgi z zamiarem jej złamania lub nie zgadzając się wewnętrznie na jakiś istotny element małżeństwa.
5. Poważna niedojrzałość lub nieznajomość obowiązków małżeńskich
6. Błąd co do przymiotu osoby (jest fundamentalnie kimś innym niż się wydawała)
7. Małżeństwo z lęku (np. z powodu nieślubnej ciąży)
8. Małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przyszłości.

Kiedy można unieważnić ślub kościelny? 

Jeśli chodzi o tzw. unieważnienie ślubu kościelnego, jego podstawą jest przeświadczenie, że zawarty związek małżeński jest nieważny. Innymi słowy, w momencie zawierania sakramentu istniała przyczyna, która to małżeństwo uniemożliwia, a pomimo tego zostało zawarte. W Kodeksie Prawa Kanonicznego można znaleźć przeszkody zrywające, wadliwość procedury i wady zgody małżeńskiej.

Wśród powodów unieważnienia (stwierdzenia nieważności) można wymienić między innymi zatajone choroby psychiczne, niezdolność do odbywania stosunków płciowych, wiek (poniżej 16 u mężczyzn i 14 u kobiet), pokrewieństwo, a nawet błąd co do osoby . Jednak każda taka sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Postępowanie w sądzie kościelnym trwa zwykle dość długo.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa trwa przeciętnie 2 lata.

Czym jest symulacja zgody? 🔍

Niekiedy w sytuacjach, gdy stwierdza się nieważność małżeństwa, sąd kościelny uznaje przesłankę tzw. symulacji zgody. Oznacza to, że chociaż partnerzy wypowiadali słowa przysięgi, jedno z nich (lub oboje) wewnętrznie nie zgadzało się na jej warunki lub odrzucało istotne obowiązki małżeńskie.

Przykładowo jeśli w chwili zaślubin jedna ze stron zamierza zdradzić drugą, taki ślub będzie nieważny. Podobnie jeśli para z góry stwierdza, że nie zamierza mieć dzieci, małżeństwo jest nieważne z punktu widzenia Kościoła. Trudno dowodzić tego typu zamiarów w procesie sądowym, chyba że odbywa się on za obopólną zgodą i „winna” strona sama przyzna, że miała je w dniu ślubu.

Kiedy można wziąć ślub cywilny po rozwodzie?

Kiedy można wziąć ślub cywilny po rozwodzie? W świetle polskiego prawa jedynym warunkiem jest dopełnienie formalności związanych z rozwiązaniem poprzedniego związku. Posiadając formalne orzeczenie o rozwodzie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć ślub cywilny ponownie.

Sprawdź!
O czym należy pamiętać przy podpisywaniu kopert na zaproszenia ślubne? Podpowiadamy

Kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie? Okazuje się, że może to nie być takie proste. Szybszym rozwiązaniem jest zdecydowanie ślub cywilny. Jednak jeśli zależy ci na tradycyjnej ceremonii kościelnej, konieczne jest stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa. 

Zobacz także:
Archiwum: kwiecień 2023
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
ile róż na zaręczyny

Ile róż na zaręczyny podarować wybrance?

Next Article
religijne życzenia z okazji rocznicy ślubu

Religijne życzenia z okazji rocznicy ślubu

Related Posts